Digwyddiadau


Yn eisiau: Gwirfoddolwyr i gymryd rhan yng nghynllun 'Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned' a fydd ceisio lleihau goryrru yn Ffwrnais, Eglwys-fach a Glandyfi.

Gweler https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/ein-gwaith-ni/cadw-llygad-ar-gyflymder-yn-y-gymuned/ am fanylion. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd

rhan, cysylltwch â'r Cyngor Cymuned ar clerc@ysguborycoedcommunitycouncil.co.uk.  


Cynhaliwyd cyfarfod bywiog yn yr Ystafell Haearn ar 26ain Tachwedd 2014 i drafod sefydlu Cynllun Argyfwng ar gyfer y Gymuned.

Mae'r cyngor cymuned yn awyddus i gynorthwyo â'r fenter hon. Prif nod y cynllun yw creu rhwydwaith o wardeniaid a allai rhoi pobl mewn cysylltiad â

gwasanaethau iawn pe bai argyfwng, h.y. eira mawr, llifogydd ayyb. Gellid rhoi gwirfoddolwyr â'r sgiliau iawn mewn cysylltiad â phobl mewn angen.   Croesawir

rhagor o syniadau o hyd!


Ar 30ain Ebrill 2016, cynhaliwyd taith cerdded drwy'r gymuned i dynnu sylw at y ffaith nad oes palmant ar y briffordd.


Make a free website with Yola