Cynghorwyr


Cynghorwyr etholedig


Dr Harry Toland (Cadeirydd)

E-bost: hht@aber.ac.uk


Mrs Alison Swanson (Is-gadeirydd)

E-bost: alisonswanson@hotmail.com


Mr Peter Goodman

E-bost: pete.goodman@outlook.com


Mrs Mair Jenkins

E-bost: ynyseidiol@gmail.com


Mrs Delyth Griffiths

E-bost: delyth.griffiths@talk21.com


Mrs Lona Mason

E-bost:


Dr Barry Thomas

E-bost: bat@aber.ac.uk


Buddiannau'r Cynghorwyr

Mrs Alison Swanson a Mrs Delyth Griffiths: The Iron Room (Eglwysfach) Ltd.; Sant Mihangel, Eglwysfach

Dr Barry Thomas: A487
Make a free website with Yola