Digwyddiadau
Ar y 18fed o Dachwedd mae gorymdaith newydd yn cael ei chynnal i gefnogi'r ddeiseb am gyfyngiad o 30mya drwy ein pentrefi.

Cyfarfod am 10:30 i gychwyn am 11:00, yn y gilfan ar Glandyfi, cerdded trwodd i bont Ffwrnais.

Gyda therfynau cyflymder yn bwnc llosg ar hyn o bryd, mae'n bryd gwneud mwy o swn!


Ar 30ain Ebrill 2016, cynhaliwyd taith cerdded drwy'r gymuned i dynnu sylw at y ffaith nad oes palmant ar y briffordd.


Make a free website with Yola