Newydd Coronavirus News

    (scroll down to follow the links to news articles)


(sgroliwch i lawr am ddolenni i erthyglau newyddion)

Vaccine milestone achieved in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire(15/02/2021)

Year 7 Pupils in a Contact Group at Ysgol Gyfun Penglais asked to self-isolate as COVID-19 case confirmed (09/11/2020)
Multi-purpose Community Centres asked to remain vigilant as Ceredigion sees an increase in cases (2/10/2020)
Panel set up to support groups on the safe reopening of community venues in Ceredigion (26/08/2020)
Visitors welcome again at Council Residential Care Homes (25/07/2020)

Further steps announced to unlock Ceredigion safely (21/06/2020)

Click and collect service available in the county's libraries (16/06/2020)

Golf clubs remain closed in Ceredigion (21/05/2020)
No change to the advice for the present in Ceredigion. (10/05/2020)


Please check out these links: 

https://hduhb.nhs.wales/COVID19-Vaccination

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/year-7-pupils-in-a-contact-group-at-ysgol-gyfun-penglais-asked-to-self-isolate-as-covid-19-case-confirmed/

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/multi-purpose-community-centres-asked-to-remain-vigilant/

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/panel-set-up-to-support-groups-on-the-safe-reopening-of-community-venues-in-ceredigion/

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/no-change-to-ceredigion-s-restrictions/

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/thank-you-ceredigion-golf-clubs/

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/click-and-collect-service-available-in-the-county-s-libraries/

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/further-steps-announced-to-unlock-ceredigion-safely/

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/visitors-welcome-again-at-council-residential-care-homes/

Cyrraedd carreg filltir brechu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro (15/02/2021)

Disgyblion Gr┼Áp Dosbarth ym Mlwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19
(09/11/2020)
Gofyn i ganolfannau cymunedol amlbwrpas barhau i fod yn wyliadwrus wrth i Geredigion weld cynnydd mewn achosion (2/10/2020)
Panel wedi'i sefydlu i gefnogi grwpiau ar ailagor lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion yn ddiogel (26/08/2020)
Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor (25/07/2020)
Cyhoeddi camau pellach i ddod a Cheredigion allan o'r cyfnod cloi yn ddiogel (21/06/2020)
Gwasanaeth clicio a chasglu ar gael yn llyfrgelloedd y sir (16/06/2020)
Mae clybiau golff yn parhau ar gau yng Ngheredigion (21/05/2020)
Dim newid i'r cyngor cyfredol yng Ngheredigion (10/05/2020)


Edrychwch ar y dolenni hyn: 

Rhaglen frechu COVID-19 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/disgyblion-grwp-dosbarth-ym-mlwyddyn-7-yn-ysgol-gyfun-penglais-i-hunan-ynysu-yn-dilyn-achos-covid-19/

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/gofyn-i-ganolfannau-cymunedol-amlbwrpas-barhau-i-fod-yn-wyliadwrus/

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/panel-wedii-sefydlu-i-gefnogi-grwpiau-ar-ailagor-lleoliadau-cymunedol-yng-ngheredigion-yn-ddiogel/

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/dim-newid-i-gyfyngiadau-ceredigion/

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/diolch-i-glybiau-golff-ceredigion/ 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/gwasanaeth-clicio-a-chasglu-ar-gael-yn-llyfrgelloedd-y-sir/

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/cyhoeddi-camau-pellach-i-ddod-a-cheredigion-allan-o-r-cyfnod-cloi/

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/croeso-i-ymwelwyr-eto-yng-nghartrefi-gofal-preswyl-y-cyngor/


 

BEWARE OF COVID.docx BEWARE OF COVID.docx
Size : 17.865 Kb
Type : docx
Footpath Closures.doc Footpath Closures.doc
Size : 23.5 Kb
Type : doc
Neighbourhood Policing Covid19.doc Neighbourhood Policing Covid19.doc
Size : 12.5 Kb
Type : doc
Message from Ellen ap Gwynne.doc Message from Ellen ap Gwynne.doc
Size : 17 Kb
Type : doc
Coronafeirws (COVID-19) v3.pdf Coronafeirws (COVID-19) v3.pdf
Size : 1005.912 Kb
Type : pdf

Make a free website with Yola